Poniżej prezentujemy zdjęcia z Białorusi.

MIŃSK

Galeria przedstawia zdjęcia zrobione w Mińsku.

MIR I NIEŚWIEŻ

Galeria przedstawia zdjęcia zrobione w Mirze i Nieświeży.