Białoruś cz. 4 – Mir i Nieśwież

Białoruś cz. 4 – Mir i Nieśwież

Jako drogę powrotną z Mińska do polski wybraliśmy trasę autostradą do przejścia granicznego Brześć/Terespol. Po drodze postanowiliśmy odwiedzić zamek w Mirze oraz Zamek w Nieświeżu.

Obydwa zamki znajdują się niedaleko trasy.

Mir jest oddalony jedynie 9 km od autostrady. Zamek znajdujący się w pobliżu Miru pochodzi z przełomu XV i XVI wieku. W 2000r. został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Został on gruntownie odrestaurowany. Zdjęcia pokazujące jak kiedyś wyglądał można znaleźć tutaj (LINK). Jest on udostępniony do zwiedzania. Mieści się w nim również restauracja i hotel.

Szczegóły na stronie zamku www.mirzamak.by

 

 

Z Miru skierowaliśmy się bezpośrednio w kierunku Nieświeża. Obydwa zamki oddalone są od siebie o około 30 km. Zamek w Nieświeżu, w przeszłości stanowił rezydencję rodu Radziwiłłów. Budowę rozpoczęto w 1582r. Zespół pałacowy był przebudowywany i odbudowywany wiele razy na przestrzeni wieków z różnych powodów. Zamek otacza również  ogromny park. W 2005r. został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Szczegóły na stronie zamku www.niasvizh.by

 

 

Następnie postanowiliśmy zobaczyć jak wygląda białoruska wieś, w związku z tym nie wróciliśmy od razu na autostradę, a przejechaliśmy się kilkadziesiąt kilometrów wzdłuż niej.

Moim zdaniem widać było ogromną różnicę pomiędzy Mińskiem, a wsią białoruską. Ogromna większość domów jest drewniana i zniszczona. Na Białorusi wciąż istnieją Kołchozy, czyli rolnicze spółdzielnie produkcyjne, które były charakterystyczne dla byłego ZSRR. W związku z tym rolnicy nie posiadają ziemi, są sprowadzeni do roli pracowników kołchozu i dostają miesięczne wynagrodzenie za pracę.